foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

30.VIII.2022 godz.11:00 – Rada Pedagogiczna;

01.IX.2022 godz.10:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

19.IX.2022 Zebranie z rodzicami (wybór trójek klasowych)

19.IX.2022 godz. 15:00 – Rada Pedagogiczna – złożenie i zatwierdzenie planów pracy na rok 2022/2023;

13.X. 2022 Obchody Dnia Edukacji Narodowej - mgr Anna Adrich, mgr Wanda Nowak, mgr Grzegorz Korsak – Ślubowanie klasy I (obowiązuje strój galowy)

14.X. 2022 Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć (dzień dyrektorski)

29.X. 2022 Wszystkich Świętych (dyr. szkoły + delegacja - złożenie wiązanki kwiatów w miejscu straceń w Wawrze)

31.X. 2022 dzień wolny od zajęć (dzień dyrektorski)

01.XI.2022 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć

07.XI. 2022 Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

10.XI.2022 Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – mgr Grzegorz Korsak (obowiązuje strój galowy)

11.XI.2022 Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

05.XII.2022 Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

19.XII.2022 Wystawienie zagrożeń i nieklasyfikowania, oraz niedostateczną śródroczną i nieklasyfikowaniem

21.XII.2022 Wigilia szkolna

22.XII. 2022 01.I.2023 Zimowa przerwa świąteczna

06.I. 2023 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

13.I.2023 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do dziennika Librus oraz przewidywanej oceny zachowania

20.I. 2023 Wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku Librus

23.I. 2023 godz. 15:00- Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23.I.2023- Zakończenie pierwszego półrocza

06.II.2023 Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

13.II.2023 – 26.II.2023 – Ferie zimowe

24.III.2023 Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną w klasach maturalnych

03-11.IV.2023 Wiosenna przerwa świąteczna

14.IV.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do dziennika Librus oraz przewidywanej oceny zachowania w klasach maturalnych

17.IV.2023 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

21.IV.2023 Wystawienie ocen rocznych w klasie maturalnej do dziennika Librus

24.IV.2023 godz. 15:00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

28.IV.2023 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych (Pożegnanie - mgr Małgosia Wasążnik)

01.V.2023 Święto pracy - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

02.V.2023 Dzień dyrektorski – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

03.V.2023 Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

04.V.2023 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – j. polski (dzień dyrektorski wolny dla pozostałych klas)

05.V.2023 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – j. angielski (dzień dyrektorski wolny dla pozostałych klas)

08.V.2023 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – matematyka (dzień dyrektorski wolny dla pozostałych klas)

09.V.2023 godz.9:00 – Egzamin maturalny – j. angielski R. (dzień dyrektorski wolny dla pozostałych klas)

19.V.2023 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną roczną i nieklasyfikowaniem

30.V.2023 Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych rocznych i ocen zachowania

01.VI.2023 Dzień sportu – nauczyciele Wychowania Fizycznego

05.VI.2023 Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

08-12.VI.2023 Boże Ciało - dni wolne od zajęć lekcyjnych

15.VI.2023 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych do dziennika Librus

19.VI.2023 godz. 14:00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23.VI.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dni wolne dyrektorskie – 10 dni:

14.10.2022

31.10.2022

22.12.2022

02.05.2023

04.05.2023

05.05.2023

08.05.2023

09.05.2023

09.06.2023

12.06.2023

Copyright © 2023 My School Rights Reserved.