foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dla 4 - letniego i 3 - letniego Liceum

 

JĘZYK POLSKI

KL. I (4 LETNIE LICEUM)

 

Ponad słowami 1 część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, dla absolwentów szkół podstawowych, wydawnictwo Nowa Era 2019 r.  Autorzy M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska

 

Ponad słowami 1 część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, dla absolwentów szkół podstawowych, wydawnictwo Nowa Era 2019 r.  Autorzy M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska

KL. II (4 LETNIE LICEUM) M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska:  Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa,  Klasa 2 część 1, wyd. Nowa Era 2020r., numer dopuszczenia 1014/3/2020

 

A. Cisowska,  J. Kościerzyńska,  H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska:  Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, Klasa 2 część 2, wyd. Nowa Era 2020r., numer dopuszczenia 1014/4/2020

 

KL.III (4 LETNIE LICEUM)

 

 

 

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, A. Równy, J. Ginter: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla Liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 3 część1, Nowa Era 2021r., numerdopuszczenia1014/5/2021

 

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Wróblewska, J. Ginter, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa klasa 3 część 2, Nowa Era 2021r.,  numer dopuszczenia 1014/6/2021

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) kontynuacja podręcznika:  

 J. Kopciński „Przeszłość to dziś” klasa 2 część 2 do nowej podstawy programowej,   wyd. Stentor, Warszawa wydania od 2013r. i  następne   (fioletowy):

 

 J. Kopciński: „Przeszłość to dziś” klasa 3 do nowej podstawy programowej, wyd. Stentor,  Warszawa wydanie od 2014r. i następne  (niebieski)

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Focus 2– second edition, (S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw ) + ćwiczenia Focus 2  - second edition (D. Brayshaw,D. Russel, B. Michałowski); wydawnictwo: PEARSON;

numer dopuszczenia: 947/2/2019

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Focus 3– second edition, (S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, I. Michalak) + ćwiczenia Focus 3 - second edition (D. Brayshaw,D. Russel, B. Michałowski); wydawnictwo: PEARSON

numer dopuszczenia:  947/3/2019

 

ROZSZERZENIE: Podręcznik – My Perspectives 3 (H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak, Z. Pokrzewiński, B. Polit) 

+ ćwiczenia My Perspectives 3 Workbook; wydawnictwo: Nowa Era; nr dopuszczenia: 943/3/2019

 

KL. III(4 LETNIE LICEUM) Focus 4 –second edition, (S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Trapnell, D. Russell) 

+ ćwiczenia Focus 4- second edition (D. Brayshaw,A.Bandis, B. Michałowski, B. Trapnell,D. Byrne); wydawnictwo: PEARSON)

numer dopuszczenia: 947/4/2020 

 

Rozszerzenie:  Podręcznik – My Perspectives 4(H. Dellar, A. Walkley, D. Barber, L. Lansford, R. Górniak, Z. Pokrzewiński) 

+ ćwiczenia My Perspectives 4 Workbook; wydawnictwo: Nowa Era

nr dopuszczenia: 943/4/2020

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Teraz Matura Destination: Matura Repetytorium maturalne – poziom podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo: Nowa Era,  

Nr dopuszczenia: 888/2017

 

JĘZYK NIEMIECKI

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Podręczniki zostaną wskazane na początku roku szkolnego, po zakwalifikowaniu uczniów do grup.

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Welttour Deutsch 3– podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników Poziom A2+

Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowa Wydawnictwo: Nowa Era, numer dopuszczenia: 935/3/2020

Zakres rozszerzony - materiały własne nauczyciela

KL.III(4 LETNIE LICEUM) Welttour Deutsch (4)

Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom B1.

Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowa Wydawnictwo: Nowa Era, numer dopuszczenia: 957/935/4/2021

KL. III(3 LETNIE LICEUM) INFOS cz.4 (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń.)

Autorzy książki ucznia: Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik Cezary Serzysko

Autorzy zeszytu ćwiczeń: Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik . Numer dopuszczenia MEN. 451/7/2016

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

KL. I (4 LETNIE LICEUM) DESCUBRE 1 - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

autorzy : Małgorzata Spychała - Wawrzyniak, Xavier Pascual Lopez i inni

wydawnictwo :DRACO

NR dopuszczenia: 996/1/2019

 

KL. II (4 LETNIE LICEUM) DESCUBRE 2 - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

autorzy : Małgorzata Spychała - Wawrzyniak, Xavier Pascual Lopez i inni

wydawnictwo :DRACO

NR dopuszczenia: 996/2/2019

 

KL.III (4 LETNIE LICEUM) DESCUBRE 3 - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

autorzy : Małgorzata Spychała - Wawrzyniak, Xavier Pascual Lopez i inni

wydawnictwo :DRACO

NR dopuszczenia: 996/3/2019

 

KL.III (3 LETNIE LICEUM) DESCUBRE A2/B1 

autorzy : Małgorzata Spychała - Wawrzyniak, Xavier Pascual Lopez i inni

wydawnictwo :DRACO

NR dopuszczenia: 766/3/2017

 

 

MATEMATYKA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Nowa Era MATeMAtyka zakres podstawowy , zakres podstawowy i rozszerzony -Wojciech Babiński,Lech Chańko,Karolina Wej, MATeMAtyka- zbiór zadań, zakres podstawowy i rozszerzony- Jerzy Janowicz i Marcin Wesołowski, karta pracy ucznia wyd. Nowa ERa

 

KL. II (4 LETNIE LICEUM)

Nowa Era, MATeMAtyka zakres podstawowy, zakres podstawowy  rozszerzony- Wojciech Babiński,Lech Chańko, Karolina Wej, MATeMAtyka- zbiór zadań, zakres podstawowy, zakrrs podstawowy i rozszerzony -Jerzy Janowicz i Marcin Wesołowski,  karty pracy ucznia wyd. Nowa Era

KL. III(4 LETNIE LICEUM)

Nowa Era, MATeMAtyka 3 zakres podstawowy i zakres podstawowy  rozszerzony- Wojciech Babiński, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,  MATeMAtyka- zbiór zadań, zakres podstawowy, zakres podstawowy i rozszerzony - Jerzy Janowicz i Marcin Wesołowski,  karty pracy ucznia wyd. Nowa Era

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Nowa Era, MATeMAtyka 3 (po gimnazjum)zakres podstawowy i zakres podstawowy  rozszerzony- Wojciech Babiński, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,  MATeMAtyka- zbiór zadań, zakres podstawowy, zakres podstawowy i rozszerzony - Jerzy Janowicz i Marcin Wesołowski,  karty pracy ucznia wyd. Nowa Era

 

CHEMIA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, ISBN: 978-83-267-3567-7, Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia: 994/1/2019. Wydawnictwo: Nowa Era

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Podręcznik ze zbiorem zadań, ISBN: 978-83-267-3566-0, Autor:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. Nr dopuszczenia: 991/1/2019 Wydawnictwo: Nowa Era

Maturalne karty pracy  z kartami laboratoryjnymi 1 - dla LO i technikum zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era

 

KL. II (4 LETNIE LICEUM) To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, ISBN: 978-83-267-3567-7, Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia: 994/1/2019. Wydawnictwo: Nowa Era

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Podręcznik ze zbiorem zadań, ISBN: 978-83-267-3566-0, Autor:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. Nr dopuszczenia: 991/1/2019

Maturalne karty pracy  z kartami laboratoryjnymi 1 - dla LO i technikum zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era

 

KL. III(4 LETNIE LICEUM) To jest chemia 2 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. ISBN: 978-83-267-3994-1, Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia: 994/2/2020. Wydawnictwo: Nowa Era

 

To jest chemia 2 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. ISBN: 978-83-267-4000-8, Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia: 991/2/2020. Wydawnictwo: Nowa Era 

Maturalne karty pracy  z kartami laboratoryjnymi 2 - dla LO i technikum zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) To jest chemia. Część 2 Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów, ISBN: 978-83-267-2795-5, Autor: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. Nr dopuszczenia: 528/2/2013/2016 Wydawnictwo: Nowa Era

Maturalne karty pracy  z kartami laboratoryjnymi 2 - dla LO i technikum zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era

 

 

GEOGRAFIA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) "Oblicza geografii 1" - Podręcznik dla LO i technikum  zakres podstawowy- Nowa Era

R. Malarz, M.Więckowski

Karty pracy ucznia 1 - dla LO i technikum zakres podstawowy - Nowa Era

K. Maciążek

 

"Oblicza geografii 1" - Podręcznik dla LO i technikum zakres rozszerzony  - Nowa Era

R. Malarz, M. Więckowski

Maturalne karty pracy 1 - dla LO i technikum zakres rozszerzony - Nowa Era

D. Burczyn, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja, V. Feliniak

KL. II (4 LETNIE LICEUM) „Oblicza geografii 2, Tomasz Rachwał, wydawnictwo Nowa Era

Karty pracy ucznia 2, Katarzyna Maciążek ,wydawnictwo Nowa Era 

 

rozszerzony

„Oblicza geografii 2”, zakres rozszerzony Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, wydawnictwo Nowa Era 

Maturalne karty pracy ucznia 2, Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel, wydawnictwo Nowa Era

 

KL.III(4 LETNIE LICEUM) „Oblicza geografii 3 „-  wyd. Nowa Era Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

Karty pracy wydawnictwo - Nowa Era

 

Zakres rozszerzony

 

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Roman Malarz, Marcin świtoniak, Teresa Wieczorek, Tomasz Karasiewicz 

Karty pracy wydawnictwo Nowa Era

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Oblicza geografii 2 poziom rozszerzony + Karta pracy wydawnictwo: Nowa Era

Dla absolwentów gimnazjów. Tomasz Rachwał

 

BIOLOGIA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, ISBN: 978-83-267-3600-1, Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek, numer dopuszczenia: 1006/1/2019

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, ISBN: 978-83-267-3636-0, Autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, numer dopuszczenia: 1010/1/2019

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, 

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, 

KL. III(4 LETNIE LICEUM) Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, 

Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony,

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Biologia na czasie 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  zakres rozszerzony z dostępem do E-testów ISBN: 978-83-267-2921-8 Autor: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, Numer dopuszczenia: 564/3/2014

 

FIZYKA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Odkryć fizykę 1 – podręcznik ze zbiorem zadań, zakres podstawowy. Numer dopuszczenia: 1001/1/2019, Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa.  

Odkryć fizykę - Karty pracy ucznia – z dziennikiem laboratoryjnym, zakres podstawowy, Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski.

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Zrozumieć fizykę część 2 – podręcznik z dostępem do e-testów, zakres rozszerzony Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz. Numer dopuszczenia: 632/2/2013/2016

Zrozumieć fizykę część 2 – Maturalne karty pracy, zakres rozszerzony, Autorzy: Joanna Borgensztajn

KL.III(4 LETNIE LICEUM) Odkryć fizykę 3 – podręcznik dla L.O. i Technikum/dla absolwentów szkół podstawowych – zakres podstawowy. Autor: Marcin Braun…

 Karty pracy ucznia – z dziennikiem laboratoryjnym 3 wyd. Nowa Era

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Zrozumieć fizykę część 3 – podręcznik z dostępem do e-testów, zakres rozszerzony Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz. Numer dopuszczenia: 632/3/2014/2016

Zrozumieć fizykę część 2 – Maturalne karty pracy, zakres rozszerzony, Autorzy: Joanna Borgensztajn

 

HISTORIA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Poznać przeszłość 1, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Autorzy: Marcin Pawlak, Adam Szweda, Wydawnictwo: Nowa Era, Numer dopuszczenia: 1021/1/2019

Zrozumieć przeszłość 1, podręcznik Poziom rozszerzony, Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Wydawnictwo: Nowa Era, Numer dopuszczenia1019/1/2019

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowyAutorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Wydawca: Nowa Era

 

KL. III(4 LETNIE LICEUM) Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Wydawca: Nowa Era,  rok wydania : 2021, Nr dopuszczenia 1021/3/2021

 

Zrozumieć przeszłość część 3,  podręcznik Poziom rozszerzony, Autorzy: Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Zrozumieć przeszłość część 3 i 4,  podręcznik Poziom rozszerzony, Autorzy: Piotr Galik, ; Kłaczkow Jarosław , Zielińska Agnieszka, Rok wydania 2021, Nr dopuszczenia 1019/3/2021 wydawnictwo Nowa Era

 

WOS

KL. I (4 LETNIE LICEUM) W centrum uwagi 1 Podręcznik do wos dla Liceum ogólnokształcącego i technikum. Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nr. Dopuszczenia: 1034/1/2019, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa

W centrum uwagi 1 Podręcznik do wos dla Liceum ogólnokształcącego i technikum. Autorzy: Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert,  Menz Nr.Dopuszczenia: 1035/1/2019, zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

KL. II (4 LETNIE LICEUM) W centrum uwagi 2 Podręcznik do wos dla Liceum ogólnokształcącego i technikum Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki Rok wydania 2020 Nr dopuszczenia:1034/2/2020 Zakres podstawowy, dla 4 letniego Liceum, wydawnictwo Nowa Era

 

W centrum uwagi 2 Podręcznik do wos dla Liceum ogólnokształcącego i technikum Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek,  Rok wydania 2020 Nr dopuszczenia: 1035/2/2020 Zakres rozszerzony, dla 4 letniego Liceum, wydawnictwo Nowa Era

 

KL. III(4 LETNIE LICEUM) W centrum uwagi 3 Podręcznik do wos dla Liceum ogólnokształcącego i technikum Autorzy: Sławomir Drelich,  Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn – Odzioba  Rok wydania 2021  Nr dopuszczenia: 1035/3/2021 Zakres rozszerzony, dla 4 letniego Liceum, wydawnictwo Nowa Era

 

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Ciekawi świata 3-  podręcznik Zakres rozszerzony, Batorski Maciej

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

KL. III(3 LETNIE LICEUM) Europa świat i Wojna i wojskowość wydawnictwo: WSiP, Pytlińska Olga, Wyroda Agata, Markowicz Marcin, Numer dopuszczenia 667/3/2013

 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) Żyję i działam bezpiecznie, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era, Autor: Jarosław Słoma, ISBN: 978-83-267-3328-4

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KL. II (4 LETNIE LICEUM) Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Jarosław Korba, Zbigniew Smutek.Numer dopuszczenia MEN - 1018/1/2019, Wydawnictwo Operon. (tylko podręcznik, bez ćwiczeń)

KL. III(4 LETNIE LICEUM) Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Jarosław Korba, Zbigniew Smutek.Numer dopuszczenia MEN - 1018/1/2019, Wydawnictwo Operon. (tylko podręcznik, bez ćwiczeń)

 

FILOZOFIA

KL. I (4 LETNIE LICEUM) „Spotkania z filozofią” zakres podstawowy(Monika Bokiniec, Sylwester Zielka), rok 2019, wyd. Nowa Era

 

RELIGIA

Wszystkie klasy Szczęśliwi, którzy żyją wolnością - Podręcznik do religii”. Podręcznik do nauki religii dla klasy I liceum i technikum (ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska), Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce

 

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76                     

im. Wisławy Szymborskiej

ul. Rogatkowa 50

04-773 Warszawa

 

 

 

Copyright © 2022 My School Rights Reserved.