foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

• 30.VIII.2021 godz.10:00 – Rada Pedagogiczna;

 

• 01.IX.2021 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

 

• 06.IX.2021 – Zebranie z rodzicami (wybór trójek klasowych)

 

godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 20.IX.2021 –złożenie do Dyrektora Szkoły planów pracy oraz rozkładów materiału;

 

godz. 15:00 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planów pracy;

 

• 04.X.2021 – Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 13.X.2021 Apel – Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

(ślubowanie klas I –szych)– mgr Anna Adrich

 

• 14.X.2021 – Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć (dzień dyrektorski)

 

• 29.X.2021 - Wszystkich Świętych

 

(dyr. szkoły + delegacja - złożenie wiązanki kwiatów w miejscu straceń w Wawrze)

 

• 01.XI.2021 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć

 

• 08.XI. 2021- Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 10.XI.2021 - Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – mgr Grzegorz Korsak

 

• 11.XI.2021 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

• 06.XII.2021 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 22.XII.2021 – Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną śródroczną

 

w klasie maturalnej oraz pozostałych klasach

 

• 23.XII. 2021 – 02.I.2022 – Przerwa świąteczna

 

• 03.I. 2022 – 07.I.2022 – Dni wolne od zajęć (dni dyrektorskie)

 

• 17.I.2022 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 19.I.2022 – Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do dziennika Librus

 

• 26.I.2022 – Wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku Librus

 

• 28.I.2022 - godz. 15:00- Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

• 31.I.2022 – 13.II.2022 – Ferie zimowe

 

• 07.III.2022 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 25.III.2022 – Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną w klasie maturalnej

 

• 11.IV.2022 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 14-19.IV.2022 – Wiosenna przerwa świąteczna

 

 13.IV.2022 – Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do dziennika Librus w klasie maturalnej (IIIG)

 

• 26.IV.2022 - Wystawienie ocen rocznych w klasie maturalnej (IIIG)

 

• 27.IV.2022 – godz. 15:00 - Rada klasyfikacyjna klasy maturalnej (IIIG)

 

• 29.IV.2022 - Zakończenie roku szkolnego klasy IIIG (Pożegnanie klasy maturalnej - mgr Marian Nowak)

 

• 01.V.2022 – Święto pracy - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

• 02.V.2022 – Dzień dyrektorski – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

• 03.V.2022 – Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

• 04.V.2022 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – j. polski

 

• 05.V.2022 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – matematyka

 

• 06.V.2022 godz. 9:00 – Egzamin maturalny – j. angielski

 

• 20.V.2022 – Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach I-III

 

• 01.VI.2022 – Dzień sportu – nauczyciele Wychowania Fizycznego

 

• 06.VI.2022 - Zebranie z rodzicami godzina 17:00- wszystkie klasy

 

• 16-17.VI.2022 – Boże Ciało - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

• 10.VI.2022 – Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do dziennika Librus

 

• 17.VI.2022 – Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych do dziennika Librus

 

• 21.VI.2022 godz. 15:00 – Rada klasyfikacyjna

 

• 24.VI.2022 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Copyright © 2022 My School Rights Reserved.