foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

OFERTA NASZEJ SZKOŁY:

Oferujemy:

 • Wysoki poziom prowadzonych zajęć.
 • Miłą i przyjazną atmosferę.
 • Nauczanie informatyki i języków obcych (angielski i niemiecki) w rozszerzonym wymiarze godzin. (W przypadku jeśli uczeń uczy się drugiego języka obcego innego niż język niemiecki, może za zgodą rodziców realizować go poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny z tego języka przeprowadza wtedy nasza szkoła.)
 • Radiowęzeł.
 • Opiekę pedagoga szkolnego dla młodzieży z dysfunkcjami.
 • Stypendia - dla najlepszych uczniów.

Posiadamy:

 • Wykwalifikowaną, sprawdzoną i przyjazną kadrę pedagogiczną.
 • Dobre warunki lokalowe - własny budynek.
 • Przestronne sale lekcyjne.
 • Salę gimnastyczną i siłownią w budynku szkoły.
 • Bibliotekę szkolną wraz z czytelnią.
 • Pracownie i sale przedmiotowe:
  • Informatyczną - z siecią komputerową i Internetem.
  • Fizyczno-chemiczną.
  • Biologiczno-geograficzną.
  • Polonistyczną.
  • Języków obcych.

Prosimy o informowanie szkoły, jeśli dziecko posiada orzeczenie o "Potrzebie Kształcenia Specjalnego". Informacja ta potrzebna jest w celu zadbania o godziwą i bezpieczną naukę dziecka w placówce oraz o przygotowanie określonego trybu nauczania. Będzie to dokument poufny, służący dobru dziecka.

 

Copyright © 2023 My School Rights Reserved.