foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

 OFERTA NASZEJ SZKOŁY:

Oferujemy:

 • Doświadczona kadra  nauczycielska, doktorzy nauk, ludzie z pasją i cierpliwością, otwarci na potrzeby młodzieży, kreatywni i ciekawi świata, wysoki poziom prowadzonych zajęć.
 • Elastyczny wybór przedmiotów rozszerzonych, praca w małych grupach
 • U nas młodzież czuje się dobrze, panuje rodzinna atmosfera, znamy się, wspieramy i lubimy, reagujemy na potrzeby i indywidualne problemy każdego ucznia
 • Małe klasy, podzielone na języki obce.
 • Wysokie wyniki na maturze
 • Wyjścia przedmiotowe, lekcje w terenie, lekcje muzealne, spacery edukacyjne, wyjścia do kin i teatrów.
 • Zajęcia dodatkowe –wyrównawcze, koła przedmiotowe
 • Miłą i przyjazną atmosferę.
 • Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki, język hiszpański)  również w rozszerzonym wymiarze godzin.(Jeśli uczeń uczy się drugiego języka obcego innego niż język niemiecki lub język hiszpański, może za zgodą rodziców realizować go poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny z tego języka przeprowadza wtedy nasza szkoła.)
 • Uczeń ma dowolność w wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.
 • Opiekę pedagogów szkolnych, psychologów i terapeutów dla młodzieży.
 • Stypendium Dyrektora- dla najlepszych uczniów.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Stypendium Ministra Sportu.

Posiadamy:

 • Wykwalifikowaną, sprawdzoną i przyjazną kadrę pedagogiczną.
 • Dobre warunki lokalowe - własny budynek.
 • Przestronne sale lekcyjne.
 • Boisko szkolne i w trakcie plany budowy sali gimnastycznej
 • Mini bibliotekę szkolną.
 • Pracownie i sale przedmiotowe:
 • Informatyczną - z siecią komputerową i Internetem.
 • Fizyczno-chemiczną.
 • Biologiczno-geograficzną.
 • Polonistyczną.
 • Języków obcych.

Prosimy o informowanie szkoły, jeśli dziecko posiada orzeczenie o "Potrzebie Kształcenia Specjalnego". Informacja ta potrzebna jest w celu zadbania o godziwą i bezpieczną naukę dziecka w placówce oraz o przygotowanie określonego trybu nauczania. Będzie to dokument poufny, służący dobru dziecka.

 

Copyright © 2024 My School Rights Reserved.