foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 76 rozpoczęło swoją działalność w roku 1998 na mocy zaświadczenia nr 131/LON/98 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego.

W listopadzie 1998 roku Liceum uzyskało uprawnienia szkoły publicznej. W roku 2013 patronem szkoły została Wisława Szymborska.

W okresie 22 lat istnienia szkołę ukończyło ponad 400 absolwentów. Większość z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych, tj. uniwersyteckich lub politechnicznych, państwowych i prywatnych.

Chętnych, którzy chcieliby poznać bliżej szkołę i środowisko szkoły zapraszam codziennie w godzinach 8:00 - 15:00

Waldemar Darski, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76.

 

Copyright © 2023 My School Rights Reserved.