foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły

mgr Waldemar Darski

Wicedyrektor szkoły

mgr Marcin Darski

Pedagog szkolny

mgr Anna Florek

Przedsiębiorczość

mgr Paweł Wójcik

Język niemiecki

mgr Anna Hanula

Informatyka, WF

mgr Krzysztof Piecko

Fizyka

dr. mgr Zbigniew Tkaczyk

Geografia

mgr Lidia Wojda

Religia

mgr Grzegorz Wilkowojski

Chemia

mgr Wanda Nowak

Historia , WOS

dr. mgr Aleksander Juźwik

Język angielski

mgr Małgorzata Wasążnik

Matematyka

mgr Grażyna Myrcha Wójcik

Etyka

.......................................

Język polski

mgr Anna Adrich

mgr Anna Janik-Szewczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

......................................

Biologia

mgr. Ewa Żmijewska

 WF

mgr Aleksandra Włodarczyk

   

 

Copyright © 2021 My School Rights Reserved.