foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 TRWA

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne rozpoczęło swoją działalność w roku 1998 na mocy zaświadczenia nr 131/LON/98 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego.

W listopadzie 1998 roku Liceum uzyskało uprawnienia szkoły publicznej. W roku 2013 patronem szkoły została Wisława Szymborska.

W okresie 22 lat istnienia szkołę ukończyło ponad 500 absolwentów. Większość z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych, tj. uniwersyteckich lub politechnicznych, państwowych i prywatnych.

W dniu 01.10.2023 w związku z restrukturyzacją szkoły została zmieniona nazwa i patron szkoły. Obecnie jest to Liceum Ogólnokształcące Niebubliczne nr 337 im. Janusza Korczaka.

Chętnych, którzy chcieliby poznać bliżej szkołę i środowisko szkoły zapraszamy codziennie w godzinach 8:00 - 15:00

Marcin Darski, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 337. 

 
 
 
 

Copyright © 2024 My School Rights Reserved.