foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja 2021 w poniedziałek wszyscy uczniowie wracają do szkoły w trybie stacjonarnymGALERIA ZDJĘĆ

STRONA W PRZYGOTOWANIU

ZOBACZ WIĘCEJ

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NIEPUBLICZNEGO NR 76 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Czytaj więcej

WIDOK SZKOŁY

ZOBACZ ZDJĘCIA NASZEJ SZKOŁY

ZOBACZ WIĘCEJ

ADRES SZKOŁY

04-773 WARSZAWA, UL. ROGATKOWA 50

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 76 rozpoczęło swoją działalność w roku 1998 na mocy zaświadczenia nr 131/LON/98 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego.

W listopadzie 1998 roku Liceum uzyskało uprawnienia szkoły publicznej. W roku 2013 patronem szkoły została Wisława Szymborska.

W okresie 22 lat istnienia szkołę ukończyło ponad 400 absolwentów. Większość z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych, tj. uniwersyteckich lub politechnicznych, państwowych i prywatnych.

Chętnych, którzy chcieliby poznać bliżej szkołę i środowisko szkoły zapraszam codziennie w godzinach 8:00 - 15:00

Waldemar Darski, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76.

 

2021 Copyright My School Rights Reserved